O FUNDACJI

„Dajmy im szansę zostać MISTRZAMI!”
– Kazimierz Górski

„Sport jest dla młodego człowieka szkołą życia; prawdziwa i właściwa miłość do Klubu, jego barw i tradycji - nauką miłości do miasta, do Ojczyzny.
To nauka patriotyzmu! Pomagając młodym sportowcom - tworzymy lepszą przyszłość !”

–Jerzy Piekarzewski

Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz rozwoju i promocji sportu młodzieżowego”, ustanowiona przez Jerzego Piekarzewskiego, została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), w dniu 26 stycznia 2006 roku pod numerem 0000248781.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

„W Polsce jest wielu niezauważanych, młodych sportowców, zawodników i zawodniczek – utalentowanych, zdolnych, którzy są jak diamenty– trzeba im tylko pomóc, oszlifować aby zajaśniał ich blask! Trzeba dać im szansę, bo każdy z nich może być mistrzem olimpijskim i świata!” - Kazimierz Górski

„Fundacja na rzecz rozwoju i promocji sportu młodzieżowego” realizuje projekt utworzenia

CENTRUM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
im. Kazimierza Górskiego

W ramach centrum, pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów z wielu dziedzin - trenerów, psychologów, fizjologów, pedagogów, lekarzy, ekspertów, od reklamy i marketingu, prowadzone będą zajęcia dostępne dla wszystkich młodych sportowców, niezależnie od miejsca zamieszkania lub możliwości finansowych!

Poprzez konsultacje indywidualne i grupowe, obozy szkoleniowe, kursy, konferencje, specjalne programy prowadzona będzie pomoc, mająca na celu rozwój talentu i kariery sportowej, a także promocję zawodników.