Nasze konto

Aby wesprzeć działalność statutową
„Fundacji na rzecz rozwoju i promocji sportu młodzieżowego mogą Państwo dokonać wpłaty na konto Fundacji, w banku , na poczcie lub przy pomocy internetu.

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą pomniejszyć dochód przed opodatkowaniem przez dokonanie darowizny na rzecz naszej Fundacji do wysokości 10% dochodu ( art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. Nr 54, poz. 65 z 2003r.)

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja posiada konto w Banku Millenium S.A.
Nr rachunku bankowego:

87 1160 2202 0000 0000 8967 1082
przy wpłacie prosimy wpisać numer
KRS 0000248781

Adres Fundacji:
00 –206 Warszawa, ul. Konwiktorska 6, pok. Nr 8
tel./fax – 022-635-42-40
Nr REGON – 140432372
NIP – 525-23-56-466