Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego

Komitet Honorowy 2019