Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego

Komitet organizacyjny 2019